Kopfbereich

dodatkowa nawigacja

Logo


Hauptinhalt

Pionier w dziedzinie rzadkich chorób

AOP Orphan była jedną z pierwszych firm w Europie, które weszły do sektora rzadkich chorób i do dziś przeciera szlaki w dziedzinie tzw. chorób sierocych. Jako specjalista w zakresie chorób sierocych firma AOP Orphan bada, opracowuje, produkuje i rozprowadza innowacyjne rozwiązania w następujących obszarach terapeutycznych: hematologia i onkologia, kardiologia i pulmonologia, neurologia i psychiatria oraz choroby metaboliczne. Obecnie firma AOP Orphan prowadzi działania na skalę międzynarodową przy wskaźniku eksportu wynoszącym 70% i przoduje w swojej branży.

News

AOP Orphan supports the Christian Doppler Laboratory for Iron Metabolism and Anemia Research at the Medical University of Innsbruck, Austria, opening on January 31st,...