Kopfbereich

dodatkowa nawigacja

Logo

AOP Orphan Pharmaceuticals AG i Amomed Pharma GmbH ogłaszają wprowadzenie preparatu RAPIBLOC® (Landiolol) na rynek w Niemczech i Austrii.


Firma AOP Orphan Pharmaceuticals AG (AOP Orphan) ogłosiła dzisiaj, że preparat RAPIBLOC® (Rapibloc, 300 mg proszek do sporządzania roztworów do infuzji) od 19 czerwca będzie początkowo dystrybuowany przez firmę partnerską, Amomed Pharma GmbH (Amomed), umożliwiając leczenie pacjentów w Niemczech i Austrii, a następnie w wybranych krajach Europy Środkowej. W kolejnych miesiącach tego roku produkt będzie wprowadzony również na rynki skandynawskie. Trwają przygotowania do wprowadzenia preparatu w innych krajach europejskich.

Firma AOP Orphan i jej partner, Amomed, wynegocjowały umowę dotyczącą sprzedaży w kwietniu 2016 r., na mocy której lokalne oddziały firmy Amomed na terenie Unii Europejskiej będą wyłącznymi dystrybutorami preparatu RAPIBLOC®. Firma Amomed uzyskała również prawa do dystrybucji produktu w wybranych rejonach poza obszarem Unii Europejskiej, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady.

„Bardzo się cieszymy, że firma Amomed została wyłącznym dystrybutorem preparatu RAPIBLOC®”, powiedział Rudolf Widmann, Dyrektor Generalny AOP. „Amomed dysponuje doświadczeniem
w zakresie kardiologii i intensywnej opieki koniecznym do osiągnięcia sukcesu we wprowadzeniu tego produktu na rynek”.

„Chcemy jak najszybciej poinformować szpitale będące naszymi klientami o dostępności leku RAPIBLOC® ”, mówi Günther Kneissl-Mayer, Kierownik Generalny Amomed. „RAPIBLOC® to drugi produkt oryginalny dostępny firmie Amomed, pierwszym był EMPRESSIN® (do chwili obecnej jedyna w Europie wazopresyna dopuszczona do leczenia wstrząsu septycznego). Wzmocni to znacząco pozycję firmy Amomed jako czołowego dystrybutora w obszarze intensywnej opieki medycznej
w Europie. Jesteśmy przekonani, że wyjątkowe cechy leku RAPIBLOC® skłonią lekarzy do ponownego rozważenia ultra-krótko działających beta-blokerów jako terapii z wyboru w przypadkach krytycznych, gdy niezbędna jest przewidywalna interwencja sympatykolityczna, którą można ściśle kontrolować”.

O leku RAPIBLOC

RAPIBLOC® (chlorowodorek landiololu) jest wskazany w częstoskurczu nadkomorowym oraz w celu szybkiej kontroli pracy komór u pacjentów z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków w okresie okołooperacyjnym, pooperacyjnym bądź w innych sytuacjach, gdy konieczna jest tymczasowa kontrola pracy komór z wykorzystaniem preparatu krótko działającego. RAPIBLOC® jest również wskazany w leczeniu niekompensacyjnego częstoskurczu zatokowego, jeżeli zgodnie z oceną lekarza gwałtowne tętno wymaga interwencji. RAPIBLOC® nie jest wskazany do stosowania w przypadku chorób przewlekłych.

Koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań RAPIBLOC® (Landiolol) w stężeniu 20 mg/2 ml oraz proszek do sporządzania roztworu do infuzji o dwóch mocach (300 mg / 600 mg) zostały ostatnio dopuszczone do obrotu w trybie procedury zdecentralizowanej obejmującej większość państw europejskich.

O firmie AOP Orphan Pharmaceuticals AG

AOP jest firmą farmaceutyczną specjalizująca się w opracowywaniu i sprzedaży leków na rzadkie
i złożone choroby hematologiczne/onkologiczne, choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia metaboliczne oraz neurologiczne. Firma jest reprezentowana we wszystkich krajach Europy Środkowej, Północnej, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz na Bliskim Wschodzie. AOP prowadzi również sprzedaż swoich produktów w Kanadzie, Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Południowej, Ameryce Południowej oraz Rosji, korzystając z sieci partnerów dystrybucyjnych. Siedziba firmy mieści się w Wiedniu w Austrii.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.aoporphan.com

Dane kontaktowe

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Dr Georg Fischer

Dyrektor ds. rozwoju korporacyjnego

Wilhelminenstraße 91/IIf, 1160 Wiedeń, Austria

Tel.: + 43 1 503 72 44 15

Faks: + 43 1 503 72 44 5

E-mail: georg.fischer(at)aoporphan.com

O firmie AMOMEDFirma AMOMED Pharma GmbH, założona w roku 2006, jest międzynarodową spółką, której siłą napędową są możliwości, a jej siedziba mieści się w Wiedniu w Austrii. Jako specjalista w dziedzinie intensywnej opieki oraz medycyny ratunkowej, AMOMED dostarcza produkty farmaceutyczne stosowane w anestezjologii, kardiologii, neurologii oraz psychiatrii. Produkty oferowane przez AMOMED obejmują leki likwidujące objawy i znacząco poprawiające jakość życia, jak również leki stosowane przede wszystkim w krytycznych, zagrażających życiu sytuacjach. Rozszerzając działalność na inne państwa Unii Europejskiej AMOMED zamierza osiągnąć pozycję wyspecjalizowanego ogólnoeuropejskiego partnera dystrybucyjnego zapewniającego specjalistyczne leki szpitalom, jak również partnera wspierającego oraz dostawcy rozwiązań dla wyspecjalizowanych pracowników służby zdrowia.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.amomed.com/en/

Dane kontaktowe

Amomed Pharma GmbH

Dr Günther Kneissl-Mayer

Dyrektor zarządzający

Storchengasse 1, 1150 Wiedeń, Austria

Tel.: +43 1 545 01 13 0

Faks: +43 1 545 01 13 30

E-mail: g.kneissl(at)amomed.com