Kopfbereich

dodatkowa nawigacja

Logo

AOP Orphan Pharmaceuticals AG ogłasza wszczęcie przez EMA procedury o dopuszczenie do obrotu ropeginterferonu alfa-2b w leczeniu czerwienicy prawdziwej:


  • 23 lutego 2017 r. EMA wszczęła scentralizowaną procedurę dopuszczenia do obrotu ropeginterferonu alfa-2b w leczeniu czerwienicy prawdziwej.
  • Ropeginterferon alfa-2b jest nowoczesnym mono-pegylowanym interferonem z ulepszonym schematem stosowania co dwa tygodnie i przyznanym statusem leku sierocego w Europie i Stanach Zjednoczonych.
  • Program rozwojowy firmy AOP dotyczący leczenia czerwienicy prawdziwej konsekwentnie wykazał przekonującą skuteczność, bezpieczeństwo stosowania, tolerancję, poręczność i stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich.
  • PharmaEssentia przedstawi dane dotyczące programu rozwojowego firmy AOP Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w celu dopuszczenia do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.
  • Firma PharmaEssentia odkryła ropeginterferon alfa-2b i udzieliła firmie AOP Orphan wyłącznych praw rozwoju i sprzedaży na rynkach w Europie, we Wspólnocie Niepodległych Państw i w krajach Środkowego Wschodu dla wskazania, którym są zespoły mieloproliferacyjne.

Dalszych informacji udziela:

AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstrasse 91/IIf
1160 Wien
Austria
Dr. Christoph Klade, Chief Scientific Officer
christoph.klade(at)aoporphan.com