Kopfbereich

dodatkowa nawigacja

Logo

Jesteś na stronie:

Badania i rozwój


Firma AOP Orphan jest przedsiębiorstwem zorientowanym na badania i inwestuje znaczną część swojego rocznego obrotu w badania i opracowanie leków. Firma skupia się przede wszystkim na rzadkich chorobach nazywanych również chorobami sierocymi. Według Unii Europejskiej chorobę można sklasyfikować jako rzadką, jeśli choruje na nią tylko 5 na 10 tysięcy osób.

Jako w pełni zintegrowana firma farmaceutyczna AOP Orphan prowadzi działalność w zakresie badań, rozwoju, produkcji, marketingu i dystrybucji leków.

W jaki sposób firma AOP Orphan działa w obszarze badań i rozwoju?

Wewnętrzny zespół badawczy AOP Orphan zajmuje się wszystkimi kluczowymi aspektami opracowania produktu, w tym badaniami przedklinicznymi, toksykologią, opracowaniem farmaceutycznym, klinicznym, przepisami prawa, zarządzaniem jakością, nadzorem farmaceutycznym i zarządzaniem projektami.

przejdź do W jaki sposób firma AOP Orphan działa w obszarze badań i rozwoju?

Fazy opracowania

Zanim lek zostaje wprowadzony do sprzedaży musi zostać przetestowany w badaniach klinicznych pod kątem tolerancji, bezpieczeństwa i skuteczności. Takie badania podlegają ścisłym, międzynarodowym wytycznym i muszą być przeprowadzane z zastosowaniem zdefiniowanych procedur.

przejdź do Fazy opracowania

Obszary badawcze

AOP Orphan aktywnie angażuje się w wiele projektów badawczych koncentrujących się na rzadkich chorobach.

przejdź do Obszary badawcze

Obecnie prowadzone badania

Obecnie działania badawcze koncentrują się na chorobach mieloproliferacyjnych i sercowo-naczyniowych.

przejdź do Obecnie prowadzone badania

Umowy o współpracy

Firma AOP Orphan może korzystać z globalnej sieci umów o współpracy, które w równym stopniu obejmują obszary badań, produkcji i dystrybucji.

przejdź do Umowy o współpracy