Kopfbereich

dodatkowa nawigacja

Logo

Jesteś na stronie:

Obecnie prowadzone badania


Cel: Choroby mieloproliferacyjne/nowotwory

Nadpłytkowość samoistna jako wskazanie: Nazwa badania: ARETA

  • Nadpłytkowość samoistna jako wskazanie: Nazwa badania: ARETA Anagrelid o przedłużonym działaniu vs. placebo: Skuteczność i bezpieczeństwo u pacjentów z grupy ryzyka cierpiących na nadpłytkowość samoistną (ARETA). Badanie obejmuje wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo i ma na celu określenie działania anagrelidu o przedłużonym działaniu na osoby z nadpłytkowością samoistną (ET) przy „zdefiniowanym ryzyku”.
  • Link do badania ARETA

Czerwienica prawdziwa jako wskazanie: Nazwa badania: PEGINVERA

  • Badanie bezpieczeństwa peginterferonu alfa 2b w leczeniu czerwienicy prawdziwej (PEGINVERA).
  • Celem tego badania jest określenie maksymalnej tolerowanej dawki (MTD) badanego leku. Ponadto będzie oceniane bezpieczeństwo i tolerancja, a także zostanie przeprowadzona analiza skuteczności i modulacji biomarkera.
  • Link do badania PEGINVERA

Cel: Kardiologia

Krótkoterminowe badanie farmokokinetyki, farmakodynamiki i tolerancji porównujące lek AOP200704 i esmolol.