Kopfbereich

dodatkowa nawigacja

Logo

Jesteś na stronie:

W jaki sposób firma AOP Orphan działa w obszarze badań i rozwoju?


Od pomysłu do leku

W obszarze badań medycznych AOP Oprhan obsługuje projekty będące na wielu różnych etapach zaawansowania: od wczesnych badań klinicznych (faza I) i międzynarodowych badaniach rejestracyjnych obejmujących wszystkich pacjentów w Europie (faza III) po badania kliniczne przeprowadzane z zastosowaniem zarejestrowanego leku w celu zoptymalizowania dawkowania lub udostępnienia leku dla innych pacjentów.

Światowa sieć

AOP Orphan nie posiada żadnych laboratoriów, zakładów produkcyjnych ani ośrodków. Zamiast tego we wdrażaniu swoich projektów badawczych firma opiera się na światowej sieci profesjonalnych usługodawców. AOP Orphan jest właścicielem patentu na substancję czynną, którą obecnie sponsoruje w projektach badawczych, aby uzyskać wytyczne i koncepcje, które następnie przekaże innym firmom.

Wysoce zmotywowany zespół ekspertów

Zespół badawczy w firmie AOP Orphan zajmuje się wszystkimi niezbędnymi aspektami projektu badawczego: od badań przedklinicznych po toksykologię, wraz z opracowaniem farmaceutycznym, klinicznym, przepisami prawa, zarządzaniem jakością, nadzorem farmaceutycznym i zarządzaniem projektami. Eksperci z każdej z tych dziedzin ściśle współdziałają jako kierownicy projektów, a także pracują z usługodawcami zewnętrznymi i partnerami w zakresie wdrażania ambitnych projektów rozwojowych.