Kopfbereich

dodatkowa nawigacja

Logo

Jesteś na stronie:

Obszar leczenia


Będąc zaangażowaną w zwalczanie rzadkich chorób od 15 lat, firma AOP Orphan koncentruje się na metodach leczenia w dziedzinach hematologii i onkologii, kardiologii i pulmonologii oraz neurologii i psychiatrii, a także w zaburzeniach genetycznych.

Hematoonkologia

Dziedzina medycyny, jaką jest hematologia zajmuje się łagodnymi i złośliwymi postaciami chorób krwi, podczas gdy onkologia leczy nowotwory.

przejdź do Hematoonkologia

Kardiologia i pulmonologia

Kardiologia skupia się na badaniu i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Dziedzina ta obejmuje wszelkie rodzaje chorób związanych z sercem bądź zaburzających jego normalny tryb pracy. Zaburzenia sercowo-naczyniowe charakteryzują się wysokim ciśnieniem krwi, chorobą wieńcową serca, arytmią lub udarem. 

Pulmonologia, obejmująca tętnicze nadciśnienie płucne, specjalizuje się w chorobach płuc.

Ponadto, firma AOP Orphan aktywnie działa w obszarach intensywnej opieki medycznej oraz chorób zakaźnych, gdyż zakażenia i intensywne terapie odgrywają znaczącą rolę w tych obszarach:

W większości krajów intensywna opieka medyczna jest interdyscyplinarną subdziedziną medycyny. Pierwotnie skupiała się ona na leczeniu pacjentów w stanie zagrożenia życia spowodowanym przez niewydolność poszczególnych organów. Szybkie postępy w technologii medycznej przekształciły ją w wysoko wyspecjalizowaną dziedzinę, która zajmuje się leczeniem złożonych stanów zagrożenia życia spowodowanych i objawiających się niewydolnością wielu organów.

Dziedzina anestezjologii obejmuje znieczulenie ogólne i miejscowe, łącznie z leczeniem poprzedzającym jego zastosowanie i następującym po jego ustąpieniu, jak również podtrzymywanie funkcji życiowych podczas zabiegów chirurgicznych (ustęp z austriackiego regulaminu szkoleń).

 

Specjalistyczny obszar chorób zakaźnych zajmuje się diagnozą, objawami i leczeniem zakażeń oraz  zapobieganiem ich wystąpieniu.

przejdź do Kardiologia i pulmonologia

Neurologia & Choroby metaboliczne

 

Neurologia specjalizuje się w chorobach układu nerwowego i mięśni. Układ nerwowy składa się z mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Neurologia dziecięca jest szczególną dziedziną pediatrii, która zajmuje się chorobami i zaburzeniami układu nerwowego i mięśni u dzieci i młodzieży.

przejdź do Neurologia & Choroby metaboliczne

Choroby zakaźne

Specjalistyczna dziedzina chorób zakaźnych dotyczy diagnozowania, objawów, leczenia i zapobiegania infekcjom.

przejdź do Choroby zakaźne