Kopfbereich

dodatkowa nawigacja

Logo

Jesteś na stronie:

Kardiologia i pulmonologia


Kardiologia skupia się na badaniu i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Dziedzina ta obejmuje wszelkie rodzaje chorób związanych z sercem bądź zaburzających jego normalny tryb pracy. Zaburzenia sercowo-naczyniowe charakteryzują się wysokim ciśnieniem krwi, chorobą wieńcową serca, arytmią lub udarem. 

Pulmonologia, obejmująca tętnicze nadciśnienie płucne, specjalizuje się w chorobach płuc.

Ponadto, firma AOP Orphan aktywnie działa w obszarach intensywnej opieki medycznej oraz chorób zakaźnych, gdyż zakażenia i intensywne terapie odgrywają znaczącą rolę w tych obszarach:

W większości krajów intensywna opieka medyczna jest interdyscyplinarną subdziedziną medycyny. Pierwotnie skupiała się ona na leczeniu pacjentów w stanie zagrożenia życia spowodowanym przez niewydolność poszczególnych organów. Szybkie postępy w technologii medycznej przekształciły ją w wysoko wyspecjalizowaną dziedzinę, która zajmuje się leczeniem złożonych stanów zagrożenia życia spowodowanych i objawiających się niewydolnością wielu organów.

Dziedzina anestezjologii obejmuje znieczulenie ogólne i miejscowe, łącznie z leczeniem poprzedzającym jego zastosowanie i następującym po jego ustąpieniu, jak również podtrzymywanie funkcji życiowych podczas zabiegów chirurgicznych (ustęp z austriackiego regulaminu szkoleń).

 

Specjalistyczny obszar chorób zakaźnych zajmuje się diagnozą, objawami i leczeniem zakażeń oraz  zapobieganiem ich wystąpieniu.

Tętnicze nadciśnienie płucne

Tętnicze nadciśnienie płucne jest rzadką chorobą, która powoduje zwiększenie oporu naczyń płucnych i zwiększenie ciśnienia krwi w krążeniu płucnym. Obniżonemu przepływowi krwi przez płuca towarzyszy niedostateczna ilość tlenu dostarczana do organizmu. W konsekwencji pacjenci odczuwają ospałość, duszności i spadek kondycji fizycznej. Jeśli PAH jest nieleczone przez dwa lub trzy lata po postawieniu pierwszej diagnozy, choroba powoduje groźną dla życia niewydolność serca. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie istotnie wpływają na rokowanie choroby i zapewnienia jakości życia.

przejdź do Tętnicze nadciśnienie płucne

Mukowiscydoza

Zwłóknienie torbielowate (CF, mukowiscydoza) to dziedziczna choroba powodowana przez wadliwy gen. Wadliwy gen nie kontroluje ruchu soli i wody do komórek i z powrotem, np. w płucach, układzie pokarmowym lub rozrodczym. W konsekwencji zbierająca się wydzielina utrudnia oddychanie i trawienie. Mukowiscydoza jest jednym z najczęstszych rodzajów genetycznych chorób metabolicznych w kategorii chorób rzadkich.

przejdź do Mukowiscydoza