Kopfbereich

dodatkowa nawigacja

Logo

Jesteś na stronie:

Polityka prywatności


AOP Orphan Pharmaceuticals AG posiada dostęp do danych osobowych na drodze interakcji i komunikacji z pacjentami, eksporterami, pracownikami i innymi osobami. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych AOP Orphan Pharmaceuticals AG uznaje i szanuje naturalne i przewidziane w prawie prawo osoby do prywatności osobistej i ochrony danych.

AOP Orphan Pharmaceuticals AG nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody. Informacje są przekazywane wyłącznie firmom, które pracują w imieniu AOP Orphan Pharmaceuticals AG jako usługodawcy. AOP Orphan Pharmaceuticals AG zabrania przekazywania danych osobowych przez te firmy innym usługodawcom.

Dane statystyczne

Mając na uwadze ciągłe udoskonalenie naszej strony www.aoporphan.com, zbieramy danych statystyczne o przeglądanych i wykorzystywanych informacjach. Do tego celu wykorzystujemy Google Analytics. Google wymaga od nas następującego oświadczenia:

Ta strona wykorzystuje Google Analytics, czyli internetową usługę analityczną zapewnianą przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje „ciasteczka”, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, aby umożliwić stronie analizowanie, w jaki sposób korzystają z niej użytkownicy. Informacje generowane przez ciasteczka o sposobie korzystania ze strony przez użytkownika (w tym jego adres IP) zostaną przekazane do Google i będą przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny sposobu korzystania przez użytkownika ze strony, tworząc raporty aktywności na stronie dla operatorów strony i dostarczając inne usługi związane z aktywnością na stronie i korzystaniu z Internetu. Google może także przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem bądź strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może nie zgodzić się na zastosowanie ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w wyszukiwarce. AOP Orphan Pharmaceuticals AG informuje jednak, że uniemożliwi to korzystanie z pełnej funkcjonalności strony. Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i do celów określonych powyżej.

Ustawienia prywatności

Poniżej możesz dokonać dezaktywacji narzędzia dostępu do statystyki dla tej strony.
Uwaga: Twoja przeglądarka musi obsługiwać ciasteczka.

Stan: Dostęp do statystyk nieaktywny
reaktywuj dostęp do statystyk