Kopfbereich

dodatkowa nawigacja

Logo

Jesteś na stronie:

Wyłączenie odpowiedzialności


Copyright

Wszystkie dane i treści opublikowane na naszej stronie są dokładnie weryfikowane oraz nieustannie poszerzane i aktualizowane. Mimo dokładnej kontroli treści nie możemy jednak zagwarantować kompletności, poprawności i aktualności tych informacji.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Swobodne wykorzystanie, powielanie i rozprzestrzenianie tych dokumentów jest dozwolone wyłącznie do celów niekomercyjnych, pod warunkiem zawarcia na wszelkich ich kopiach powyższej informacji o prawie autorskim oraz niniejszego zezwolenia w dokumentach uzupełniających. Wykorzystanie nazwy firmy AOP Orphan w reklamie przy jednoczesnym rozprzestrzenianiu tych dokumentów wymaga uprzedniej, wyraźnej zgody firmy AOP Orphan Pharmaceuticals AG wydanej na piśmie. Wszelkie informacje, dokumenty i ilustracje na stronie należą firmy AOP Orphan i są przeznaczone wyłącznie na nią. Wykorzystanie wszelkich informacji, dokumentów i ilustracji ze strony AOP Orphan Pharmaceuticals AG bez upoważnienia nie jest dozwolone.

Informacje zdrowotne

Niniejsza strona może zawierać informacje dotyczące tematyki medycznej i zdrowotnej. Informacje te nie zastępują jednak porad lekarzy, farmaceutów lub innych przedstawicieli sektora opieki zdrowotnej i nie mogą być stosowane do samodzielnego stawiania diagnozy sobie lub innym osobom. Dane naukowe oraz informacje dotyczące opracowania produktów lub metod leczenia stanowią publikacje wymagające zachowania najwyższej jakości, co oznacza, że zawsze mogą ulec zmianie.